ပင်မစာမျက်နှာ။

လျှို့ဝှက်စကားဝှက်အတွက် မေးမြန်းစုံစမ်းခြင်း

မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းထားတဲ့ Email လိပ်စာကိုဖြည့်ပါ
လျှိဝှက်စကားဝှက်အသစ်လုပ်ဖို့ URL ကို Email နဲ့ပို့ပေးပါမည်။

  • URL ကို ၂၄နာရီအတွင်း အသုံး ပြု နိုင်ပါသည်။
  • Email ထဲ URLပို့ပေးမှု ၂၄နာရီထက်ကျော်လွန်ပါက ပြန်လည်ပေးပို့ ရန် ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပေးပါ ။

Email လိပ်စာ